zaujimavosti

XIII. slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium

Po dvojročnej prestávke spôsobenej koronakrízou sa 1. – 3. októbra 2021 uskutočnilo už XIII. slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium. Tento ročník reagoval práve na pandemickú situáciu a venoval sa aktuálnym výzvam medzinárodného práva s cieľom zodpovedať otázku, aké je medzinárodné právo pred a po pandémii.

Epidemiologické opatrenia nám umožňili konečne sa stretnúť aj osobne, a tak znova viesť dialóg medzi slovenskou a českou odbornou obcou.

XIII. ročník podujatia hostila Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV v hoteli Granit Smrekovica vo vysokohorskom prostredí Veľkej Fatry.

SSMP zároveň pripravuje vydanie zborníka príspevkov z tohto podujatia, ktorých autorov a názvy sa už teraz nachádzajú v programe sympózia, ktorý je zverejnený na webe SSMP. Podujatie sa uskutočnilo vďaka podpore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

cs-sympozium
cs-sympozium