PUBLIKÁCIE
– ŠTÚDIE
A MATERIÁLY

PUBLIKÁCIE
– ŠTÚDIE
A MATERIÁLY

Významnou činnosťou Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV (SSMP) je edičná a publikačná činnosť v oblasti
medzinárodného práva a európskeho práva.
SSMP je jediný slovenský vydavateľ, ktorý pravidelne vydáva odborné publikácie so zameraním na medzinárodné právo.

Významný nárast v publikačnej činnosti zaznamenala SSMP najmä po roku 2002, keď vtedajšia vedecká tajomníčka JUDr. Cecília Kandráčová, CSc. spustila úspešnú edíciu Štúdie a materiály, do roku 2005 známu pod názvom „Modré zošity“.

Po zintenzívnení spolupráce s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky v roku 2006 sa podarilo v rámci pokračovania edície Štúdie a materiály vydať viaceré kvalitné recenzované publikácie a zborníky z vedeckých konferencií, sympózií a odborných podujatí.
Ústrednou publikáciou SSMP je Slovenská ročenka medzinárodného práva (Slovak Yearbook of International Law – SYIL), ktorá vychádza od roku 2008 raz ročne a je zborníkom publikácií na aktuálne otázky medzinárodného práva alebo európskeho práva od slovenských a zahraničných autorov.
Viac o SYIL si prečítate TU.

V prípade záujmu si u nás môžete objednať niektorú z publikácií SSMP, a to prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailom na office@ssmp-ssil.org. Členovia SSMP majú nárok na zľavnenú cenu, respektíve vybrané publikacie zadarmo.

Veríme, že publikácie SSMP budú pre vás užitočné a obohacujúce.

SYIL

SYIL – Slovenská ročenka
medzinárodného práva

Je ústredná publikácia SSMP, ktorá má za sebou nultý a päť regulárnych ročníkov. Piaty ročník (2014) vyšiel v decembri 2015.

Zborník 2006

Štúdie, materiály
a zborníky príspevkov

Zaujímavé študijné materiály, zborníky príspevkov a publikácie o medzinárodnom práve a európskom práve.

Modré zošity

Modré zošity
(Edícia Štúdie a materiály)

Prehľad publikácií Modré zošity – Edícia Štúdie a materiály 2002 – 2005 o medzinárodnom a európskom práve.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

3 + 15 =

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH