Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
predseda SSMP

JUDr. Peter Klanduch, M.A. LL.M. PhD.
podpredseda SSMP

doc. JUDr. Dagmar Lantajová, Ph.D.
podpredsedníčka SSMP

JUDr. Metod Špaček, Ph.D.
podpredseda SSMP

JUDr. Matej Kereš, M.A.
tajomník SSMP

Mgr. Ivan Novotný, PhD.
hospodár SSMP

doc. JUDr. Katarína Šmigová, LL.M. Ph.D.
členka výboru SSMP

JUDr. Milan Kollár
člen výboru SSMP

JUDr. Marcel Vysocký, PhD.
člen výboru SSMP

JUDr. Zuzana Magurová, LL.M. 
revízorka SSMP

JUDr. Peter Zemaník, CSc.
revízor SSMP