ŠTÚDIE 
A MATERIÁLY
SSMP

ŠTÚDIE 
A MATERIÁLY
SSMP

Predstavujeme vám zaujímavé študijné materiály, zborníky príspevkov
a publikácie Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo
pri Slovenskej akadémii vied (SSMP) o medzinárodnom práve a európskom práve.

Zborník 2012

Šmigová, Katarína (ed.)

Slovenskí sudcovia a súdna tvorba práva na medzinárodnej úrovni, zborník príspevkov
z konferencie

Štúdie a materiály, Bratislava 2012
ISBN 978-80-969540-9-4

Zborník 2012

Špaček, Metod (ed.)

Medzinárodný súdny dvor: slovenská a česká teória a prax, zborník z V. slovensko-českého medzinárodnoprávneho sympózia

Štúdie a materiály, zv. XXVII Bratislava 2012
ISBN 978-80-89640-00-3

Zborník 2009

Špaček, Metod (ed.)

II. slovensko-české
medzinárodnoprávne sympózium,
zborník príspevkov

Štúdie a materiály, zv. XXVI Bratislava 2010
ISBN 978-80-969540-6-3

Medzinárodné právo

Špaček, Metod (ed.)

Medzinárodné právo
v Slovenskom kontexte –
Liber Amicorum Ján Azud

Štúdie a materiály, zv. XXV Bratislava 2009
ISBN 978-80-969540-4-9

Zborník 2007

Šurková, Eva (ed.)

Slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium, zborník zo sympózia Smolenice 1. – 3. október 2007

Štúdie a materiály, zv. XXIV, (projekt MZV SR č. 29/2007) Bratislava 2008
ISBN 978-80-969540-2-5

Zborník 2006

Kolektív autorov

Medzinárodný trestný súd na začiatku 21. storočia, zborník z medzinárodnej konferencie Bratislava 27. septembra 2006

Štúdie a materiály, zv. XXIII, (projekt MZV SR č. 27/2006) Bratislava 2006
ISBN 978-80-969540-1-8

Zborník 2006

Kolektív autorov

Právne aspekty boja proti medzinárodnému terorizmu, zborník z medzinárodnej konferencie Bratislava 4. júla 2006

Štúdie a materiály zv. XXII, (projekt MZV SR č. 26/2006) Bratislava 2006
ISBN 80-969540-0-8

KONTAKTNÝ FORMULÁR

11 + 6 =

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH