SYIL
– PUBLIKÁCIE SSMP

SYIL
– PUBLIKÁCIE
SSMP

Slovenská ročenka medzinárodného práva – Slovak Yearbook of International Law (SYIL)

SYIL je ústredná publikácia SSMP, ktorá má za sebou nultý (2007) a päť regulárnych ročníkov (Vol. I – Vol. V). Piaty ročník (2014) vyšiel v decembri 2015.

Slovenská ročenka medzinárodného práva je prvá slovenská odborná vedecká ročenka zameraná výlučne na aktuálne otázky
medzinárodného a európskeho práva.

Hlavným cieľom ročenky je vytvoriť odbornú platformu na výmenu aktuálnych odborných pohľadov v oblasti a poskytnúť priestor na publikáciu krátkych článkov v oblasti medzinárodného a európskeho práva.

Ročenka prispieva k prehĺbeniu poznania v oblasti medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov a súčasne slúži ako zdroj kvalifikovaných informácií pre odbornú aj laickú verejnosť. Jej predmetom sú odborné príspevky akademikov a praktikov v oblasti medzinárodného práva verejného, medzinárodného práva súkromného a európskeho práva.

V rámci Slovenskej republiky neexistuje žiadny iný vydavateľ, ktorý by v odbore medzinárodného práva aktívne pôsobil aj z hľadiska publikačnej činnosti.

Viac si prečítate na www.syil.eu.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

12 + 3 =

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH