Ocenenie Cecílie Kandráčovej

Ocenenie Cecílie Kandráčovej Dňa 30. mája 2023 predseda Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo (SSMP) – Slovak Society of International Law Marek Šmid v prítomnosti členov Výboru SSMP slávnostne odovzdal Cecílii Kandráčovej medailu za osobný prínos k rozvoju...

Peter Tomka – doctor honoris causa

Peter Tomka – doctor honoris causa Čestný titul doctor honoris causa bol udelený aj Petrovi Tomkovi, sudcovi Medzinárodného súdneho dvora a čestnému predsedovi Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo (SSMP) – Slovak Society of International Law. Srdečne...

SSMP oslávila svoju päťdesiatku

SSMP oslávila svoju päťdesiatku Celoročné oslavy 50. výročia vzniku Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV vyvrcholili slávnostnou recepciou v sobotu 2.10.2021. Na recepcii vystúpili s krátkymi príhovormi významní bývalí aj súčasní predstavitelia SSMP....