Ocenenie Cecílie Kandráčovej

Ocenenie Cecílie Kandráčovej Dňa 30. mája 2023 predseda Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo (SSMP) – Slovak Society of International Law Marek Šmid v prítomnosti členov Výboru SSMP slávnostne odovzdal Cecílii Kandráčovej medailu za osobný prínos k rozvoju...

Peter Tomka – doctor honoris causa

Peter Tomka – doctor honoris causa Čestný titul doctor honoris causa bol udelený aj Petrovi Tomkovi, sudcovi Medzinárodného súdneho dvora a čestnému predsedovi Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo (SSMP) – Slovak Society of International Law. Srdečne...

Záujemcovia o členstvo

Záujemcovia o členstvo v SSMP Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo (SSMP) oznamuje, že prihlášku o členstvo v SSMP je možné podať online. Prihlášku za člena spoločnosti...