zaujimavosti

VI. ročník Letnej školy medzinárodného práva

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo (SSMP) vás pozýva na šiesty ročník Letnej školy medzinárodného práva Ivana Krna.

Baví Vás medzinárodné právo?
Chcete užitočne investovať svoj čas a zažiť nezabudnuteľný začiatok letných prázdnin?
Chcete stretnúť profesionálov a spolu s nimi si prehĺbiť teoretické vedomosti z medzinárodného
práva a prepojiť ich s praktickými prípadmi zameranými na aktuálne témy zásadné pre
medzinárodné spoločenstvo?

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri Slovenskej akadémii vied (SSMP), Právnická
fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Európske združenie študentov práva (ELSA) Košice
s akademickou podporou právnických fakúlt Trnavskej univerzity a Paneurópskej vysokej školy
Vám ponúkajú jedinečnú príležitosť, vďaka ktorej sa môžete naučiť cenné zručnosti, dozvedieť
cenné vedomosti, zatraktívniť svoj životopis a zároveň zažiť skvelý týždeň s kolegami a
kolegyňami z Česka a Slovenska v spoločnosti kvalitných lektorov a lektoriek z praxe i z akadémie.

Termín konania: 10. – 15. júl 2022
Miesto konania: Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Deadline na prihlásenie: 15. jún 2022
Účastnícky poplatok: 70 € 
Ubytovanie: Ubytovanie je súčasťou účastníckeho poplatku. 

Viac info TU.

Zdroj: https://www.upjs.sk/public/media/27371/Infosheet_LSMPIK_2022.pdf

Letná škola Ivana Krna