zaujimavosti

Peter Tomka – doctor honoris causa

Čestný titul doctor honoris causa bol udelený aj Petrovi Tomkovi, sudcovi Medzinárodného súdneho dvora a čestnému predsedovi Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo (SSMP) – Slovak Society of International Law.

Srdečne blahoželáme!

Peter Tomka
Peter Tomka