zaujimavosti

Po pandemickej prestávke sa českí a slovenskí internacionalisti znovu stretnú na spoločnom sympóziu

Po dvojročnej prestávke spôsobenej koronakrízou sa uskutoční ďalšie, už XIII. slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium. Tento ročník bude reagovať práve na pandemickú situáciu, a bude sa venovať aktuálnym výzvam medzinárodného práva s cieľom zodpovedať otázku, aké je medzinárodné právo pred a po pandémii.

Epidemiologické opatrenia umožňujú konečne stretnúť sa aj osobne a tak znova viesť dialóg medzi slovenskou a českou odbornou obcou. XIII. ročník podujatia bude hostiť Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV v hoteli Granit Smrekovica vo vysokohorskom prostredí Veľkej Fatry.

Sympózium bude spojené aj s osobitným podujatím – oslavami 50. výročia vzniku Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo, ktoré vyvrcholia slávnostnou recepciou v sobotu, 2.10.2021. Na recepcii vystúpia s krátkymi príhovormi významní bývalí aj súčasní predstavitelia SSMP. Zároveň Výbor SSMP na recepcii bude udeľovať ocenenie Medaila za rozvoj medzinárodného práva na Slovensku. Partnerom podujatia je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.

SSMP zároveň pripravuje vydanie zborníka príspevkov z tohto podujatia, ktorých autorov a názvy sa už teraz nachádzajú v programe sympózia, ktorý je pripojený TU.

Tešíme sa na bohatú diskusiu!

sympozium

POZOR!
Na podujatie sa vzťahujú podmienky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Podujatia sa môžu zúčastniť iba prihlásení účastníci, a to v režime OTP (pri príchode musia účastníci preložiť potvrdenie o kopletnom očkovaní alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 v poslednom polroku alebo potvrdenie o negatívnom teste na ochorenie COVID-19 v platnosti 72 hod. PCR; 48 hod. ag.)