zaujimavosti

IX. slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV srdečne pozýva na

IX. slovensko-české medzinnárodnoprávne sympózium

Miesto konania: Kúpele Nimnica
Dátum: 14.-15.10.2016
Téma: Medzinárodné právo obyčajové: relevantné aj digitálnej ére?
Konferenčný poplatok: 50,- eur
Registrácia online na: https://goo.gl/forms/kQgSWh20s5KOMjmB3
Registrácia do: 11.9.2016

Tradične je účasť možná s odborným príspevkom alebo bez príspevku.

Tešíme sa na stretnutie v Nimnici!