Ocenenie Cecílie Kandráčovej

Ocenenie Cecílie Kandráčovej Dňa 30. mája 2023 predseda Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo (SSMP) – Slovak Society of International Law Marek Šmid v prítomnosti členov Výboru SSMP slávnostne odovzdal Cecílii Kandráčovej medailu za osobný prínos k rozvoju...