Peter Tomka – doctor honoris causa

Peter Tomka – doctor honoris causa Čestný titul doctor honoris causa bol udelený aj Petrovi Tomkovi, sudcovi Medzinárodného súdneho dvora a čestnému predsedovi Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo (SSMP) – Slovak Society of International Law. Srdečne...