Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo (SSMP) je občianske združenie, ktoré združuje vedcov, akademikov, profesionálov a študentov medzinárodného práva a príbuzných odborov, ako aj ďalších nadšencov medzinárodného práva na Slovensku.

Medzi členmi spoločnosti sú významní predstavitelia Slovenska v medzinárodných orgánoch
a organizáciách (Tomka, Štefánek), profesori a docenti medzinárodného práva a ďalších príbuzných odborov (Klučka, Šmid, Vršanský, Jankuv), praktici pôsobiaci v rámci zahraničnej služby (Kollár, Špaček, Villacís, Klanduch), predstavitelia SAV (Colotka, Magurová), predstavitelia advokátskej obce (Barica) a ďalší.

SSMP má status vedeckej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied (SAV).

Spoločnosť má v súčasnosti viac ako stodvadsať členov, pričom výrazný záujem o členstvo zaznamenala najmä po Valnom zhromaždení v roku 2003.

Najvyšším orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie, ktoré zasadá každé tri roky.

Bežnú činnosť spoločnosť riadi deväťčlenný Výbor volený Valným zhromaždením na trojročné funkčné obdobie.
Výbor sa skladá z predsedu SSMP, dvoch podpredsedov, vedeckého tajomníka, hospodára a členov.

ZAUJÍMAVOSTI A NOVINKY

Letná škola medzinárodného práva

LETNÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO
PRÁVA IVANA KRNA

LETNÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO
PRÁVA IVANA KRNA

KONTAKTNÝ FORMULÁR

11 + 7 =

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

O KTORÚ OBLASŤ MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA SA ZAUJÍMATE?
1006 hlasov · 8468 odpovedí

Hlasujte