UŽITOČNÉ
LINKY
SSMP

UŽITOČNÉ
LINKY
SSMP

Prinášame vám užitočné linky na najdôležitejšie webové adresy týkajúce sa medzinárodného práva,
európskeho práva alebo príbuzných oblastí.

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV (SSMP) nezodpovedá za obsah týchto odkazov.
Návrhy na nové odkazy alebo aktualizáciu existujúcich zasielajte na office@ssmp-ssil.org.

MedzinarodnePravo.sk

Organizácia Spojených národov

Medzinárodný súdny dvor

Stály arbitrážny dvor

Medzinárodný trestný súd

Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu

Medzinárodný trestný tribunál pre Rwandu

Súdny dvor Európskej únie

Európsky súd pre ľudské práva

Komisia OSN pre medzinárodné právo

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Portál Európskej únie

International Law Association

Americká spoločnosť pre medzinárodné právo (ASIL)

Česká společnosť pro mezinárodní právo

Slovenská ročenka medzinárodného práva

American Journal of International Law

European Journal of International Law

Organizácia Spojených národov

Oxford University Press

KONTAKTNÝ FORMULÁR

9 + 6 =

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH